Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Jeśli jesteś uczniem technikum to koniecznie zapoznaj się z poniższymi materiałami.


 • Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
  Format pdf otwórz

 • podstawa programowa ksztacenia w zawodach
  Format pdf otwórz

 • plan nauczania dla zawodu technik informatyk
  Format pdf otwórz

 • PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Format pdf otwórz

 • Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań. E.12
  Format pdf otwórz

 • Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań. E.13
  Format pdf otwórz

 • Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań. E.14
  Format pdf otwórz

 • Regulamin praktyk
  Format pdf otwórz

 • Poradnik dla ucznia
  Format pdf otwórz

Informacje o egzaminach dostępne są na stronie CKE: http://www.cke.edu.pl

Copyright 2006-2010 by ZSP