Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej pod tytułem: Szkoła z klasą.
Akcja organizowana jest przez: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą. Pod patronem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zasady Szkoły z klasą:

 1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Do realizacji wybraliśmy następujące zadania:

  1D. Lepiej przygotować do egzaminu.
  2C. Oceniamy tak, by pomagać się uczyć.
  3C. Festiwal Nauki.
  4A. Jak uczymy współpracy.
  5E. Szkoła bez nałogów.
  6A. Jak uczymy języka.

W październiku 2004 otrzymaliśmy certyfikat przyznający tytuł "Szkoły z klasą".

Liceum Ogólnokształcące:

Liceum Profilowane:

Copyright 2006-2010 by ZSP