Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

SAMORZĄD SZKOLNY


Przewodniczący: Dominik Cieślikowski
Z-ca przewodniczącego: Martyna Benderz
Sekretarz: Karol Czyżykowski
Sekcja plastyczna: Kinga Cieślikowska
Aleksandra Wilk
Emilia Arkabus
Małgorzata Pakos
Wiktoria Benderz

Copyright 2006-2010 by ZSP