Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

SAMORZĄD SZKOLNY


Przewodnicząca: Katarzyna Jasińska
Z-ca przewodniczącego: Karol Czyżykowski
Sekretarz: Aleksandra Kokosińska
Sekcja plastyczna: Agata Michalska
Magdalena Wojda
Olga Ivanchuk
Afrodyta Ciarkowska
Zuzanna Grabia

Copyright 2006-2010 by ZSP