Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

RADA RODZICÓW


Przewodniczący: Renata Czubak
Wiceprzewodniczący Dorota Bałtowska
Skarbnik: Marzena Masłowska
Sekretarz: Bogusława Sobczak
Dyrektor szkoły Zofia Szymańska
Komisja Rewizyjna: Janina Kowalska
Paweł Kowalczyk

Copyright 2006-2010 by ZSP