Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

RADA RODZICÓW


Przewodniczący: Renata Wiatkowska
Wiceprzewodniczący Anna Krawczyk
Skarbnik: Bogusława Sobczak
Sekretarz: Edyta Kokosińska
Komisja Rewizyjna: Krystyna Ślusarz
Piotr Porczyński
Marek Lisowski

Copyright 2006-2010 by ZSP