Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ

(1920 - 2005)

BISKUP I KARDYNAŁ
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

"Pośród niesnasków
- Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron /.../
Twarz jego,
słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło - gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud -
Jeśli rozkaże - to słońce stanie.
Bo moc to cud"

/Juliusz Słowacki/

Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach, jako syn Karola emerytowanego porucznika, byłego legionisty i Emilii z Kaczorowskich (zmarła 13.04.1929 r.). Karol miał starszego brata Edmunda, który w dwa lata po otrzymaniu tytułu Doktora Wszechnauk Lekarskich zmarł w skutek zarażenia się szkarlatyną od podopiecznych w bielsko-bialskim szpitalu (5.12.1932) oraz siostrę zmarłą w niemowlęctwie.

Mały Karol rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej im. M. Wadowity w Wadowicach w 1926 r. Tutaj również uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego, które ukończył w 1938 r. Po zdaniu matury Karol Wojtyła wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa i zamieszkał u rodziny. Jesienią tego roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na filologii polskiej. Zaprzyjaźnił się wtedy z późniejszymi pisarzami Wojciechem Żukrowskim, Tadeuszem Hołujem. związał się ze studenckimi kołami zainteresowań, uczestniczył w spotkaniach autorskich początkujących literatów, brał udział w zajęciach teatralnych. Powstały wtedy także jego własne utwory literackie - "Ballady beskidzkie" i "Dawid - renesansowy psałterz".

Po wybuchu drugiej wojny światowej Karol Wojtyła udał się z ojcem pieszo na wschód. Dotarli aż pod San, jednak po kilku dniach wrócili do Krakowa. 2 listopada 1939 r. Karol zapisał się na II rok studiów. Po aresztowaniu przez gestapo grona profesorskiego i likwidacji Uniwersytetu (6.11.1939) rozpoczął prace jako goniec sklepowy (marzec 1940) a następnie jako robotnik w Fabryce Sody Solvay w Krakowie (1940 - 1944). Dla Karola Wojtyły okres wojny to lata ciężkiej pracy w Solvayu i nauki - od października 1942 r. brał udział w tajnych kompletach teologicznych Seminarium Archidiecezji Krakowskiej oraz lata współpracy z Teatrem Rapsodycznym, kierowanym przez Mieczysława Kotlarczyka. W czasie wojny zmarł również ojciec Karola Wojtyły. Wydarzenie to bardzo silnie wpłynęło na jego psychikę (18.02.1941).

Po zakończeniu wojny 1 listopada 1946 r. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk księcia Adama Stefana Kardynała Sapiehy. Swą pierwszą mszę św. młody kapłan odprawił w romańskiej krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. Kilka dni później ks. Karol Wojtyła wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Po powrocie do kraju jego pierwszą parafią była mała miejscowość Niegowić koło Gdowa (1948). Następnie pracował w Krakowie w parafii św. Floriana. Przez wszystkie lata pracy duszpasterskiej i naukowej (od 1.XII.1956 r. był zastępcą profesora i etatowym pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prowadząc wykłady z etyki) ks. Karol Wojtyła kontynuował swoją twórczość literacką (używał pseudonimu Andrzej Jawień) oraz utrzymywał kontakt z Teatrem Rapsodycznym.

W sierpniu 1958 r. ks. Karol Wojtyła otrzymał nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie. Jako biskup bardzo mocno zaangażował się w sprawę budowy kościoła w Nowej Hucie, zainicjował i uczestniczył w pracach Instytutu Rodziny (późniejsze samodzielne studium przy Papieskiej Akademii Teologicznej), publikował wiele prac z zakresu teologii, etyki, filozofii oraz literatury, aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła Powszechnego biorąc udział w kolejnych sesjach Soboru Watykańskiego II. 18 stycznia 1964 r. ks. bp Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem ordynariuszem krakowskim. Od tego czasu wzmożył kontakty z kościołami lokalnymi całej Archidiecezji Krakowskiej, włączył się w przygotowania do uroczystości 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego a przede wszystkim jubileuszu Milenium Narodu Polskiego, uczestniczył nadal w pracach Vaticanum II. 29 maja 1967 r. abp Karol Wojtyła otrzymał wiadomość o powołaniu go przez ojca św. Pawła VI do Św. Kolegium Kardynalskiego. Rozpoczął się dla kardynała Wojtyły okres jeszcze intensywniejszej pracy dla Kościoła i wiernych.

16 października 1978 r. Karol Kardynał Wojtyła wybrany został 262 Następca św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Od tamtej historycznej już daty mija właśnie 20 lat. Ojciec św. Jan Paweł II wypełnia je nieustannie służbą dla Kościoła Powszechnego pielgrzymując na wszystkie kontynenty i niemal do wszystkich krajów świata, nauczając przez encykliki, adhortacje, listy pasterskie, spotykając się z wiernymi czy wreszcie czyniąc zwyczajną posługę kapłańską przy ołtarzu i w konfesjonale.

Papież Jan Paweł II pielgrzymował do swojej Ojczyzny 5 razy.

Na spotkaniu z młodymi Jan Paweł II powiedział; "Muszę wam /.../ powiedzieć, że się w ogóle bardzo cieszę, że jestem w Tarnowie. Nie macie pojęcia, jak ja zawsze lubiłem jeździć do Tarnowa, do księdza biskupa Ablewicza, i myślałem sobie, czy też ja jeszcze kiedyś pojadę do Tarnowa? I oto jestem".

Copyright 2006-2010 by ZSP