Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Nie wszyscy wiedzą, że przed wybuchem II wojny światowej Przysucha była domem dla bardzo licznej społeczności żydowskiej, którą szacowano na 75% całej populacji. Ślady ich obecności nadal są widoczne w przestrzeni publicznej, zaś synagoga i cmentarz żydowski są często odwiedzane przez turystów z Izraela. Tym razem młodzi Polacy i Żydzi wspólnie odwiedzili te dwa miejsca, zatrzymując się nieco dłużej przy synagodze, gdzie przy akompaniamencie skrzypiec mogli chwilę zadumać się nad przeszłością.
Końcowym akcentem spotkania była prezentacja multimedialna w której przysuscy uczniowie zaprezentowali historię Żydów przysuskich – ich przybycie, osadnictwo, historię budowy synagogi, tragedię II wojny światowej ora deportacji Żydów do obozy zagłady w Treblince, a także obecne działania mające na celu przywrócenie świetności śladom obecności Żydów w Przysusze. Stworzenie owej prezentacji byłoby niemożliwe bez wsparcia merytorycznego p. Agnieszki Wójcickiej-Zarychty z Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.
Młodzi Polacy i Żydzi spędzili ze sobą kilka godzin, niemniej jednak szybko się zintegrowali, a wspomnienie tego dnia na długo zagości w ich pamięci.

Tomasz Zychla

Galeria


Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP