Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Celem programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.

Szczegółowe warunki udziału w programie określa regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest na stronie internetowej programu: www.stypendia-pomostowe.pl

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy


Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP