Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Tematyka spotkania ogólnego w sali gimnastycznej:

1. Informacje o projekcie unijnym „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze” o numerze RPMA.10.01.01-14-3849/15 realizowany przez ZS im. Jana Pawła II w Przysusze.

Tematyka spotkania z wychowawcami:

1. Zapoznanie z bieżącymi ocenami i frekwencją na zajęciach.

2. Bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne.

Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP