Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Etap ten poprzedzony był eliminacjami w szkołach, między innymi w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, w którym uczestniczyło 23 uczniów z klas pierwszych, drugich, trzecich liceum ogólnokształcącego i technikum informatycznego. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się dwie osoby z klasy 2a1: Magdalena Korycka – finalistka etapu diecezjalnego oraz Joanna Sodel, która zajęła 2 miejsce i uzyskała tytuł laureata XXVII OTK. Będzie reprezentowała naszą diecezję w ogólnopolskim etapie rozgrywek w Lublinie, który zostanie przeprowadzony w dniach 23-25 marca 2017r. Piękną nagrodą był indeks na Wydział Teologii KUL.
Joanna Sodel powiedziała nam – Nie spodziewałam się, że dostanę indeks na KUL. Jestem szczęśliwa, że moja praca została doceniona i wdzięczna za pomoc nauczyciela-opiekuna, który mnie przygotowywał.
Magdalena i Joanna otrzymały również dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy uczennicom, a Joannie życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach.

Elżbieta Zamaria

Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP