Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Ten współczesny artysta, absolwent Wydziałów: Rzeźby i Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, to twórca intermedialny, który używa różnych środków i technik. W latach 70., jako uczestnik ruchu neoawangardowego w sztuce, realizował prace o charakterze konceptualnym. Zajmował się też filmem oraz fotografią artystyczną i dokumentalną. W latach 80. powstał szereg cyklów malarskich i instalacji malarskich. Kontynuował twórczość w zakresie sztuki performance, wykonywał prace fotograficzne oraz pionierskie w Polsce - graffiti artystyczne (szablony i rysunki).

Tytuł wystawy ma dwojakie znaczenie – słowa FREE ENERGY można rozumieć jako „darmowa energia” bądź „uwolnić energię”. To pierwsze odnosi się do darmowej dostępności sztuki, drugie jest funkcją sztuki. Dostępność sztuki ma przyczyniać się do uwalania energii dzięki możliwości indywidualnego aktu percepcji oraz interpretacji dzieła. Wystawa ma charakter otwarty, tzn. że jej porządek nie jest ustalony odgórnie przez artystę, a niektóre prace pozbawione są także podpisów. To oglądającemu pozostawia swobodę interpretacji. Zaprezentowano zarówno stare, jak i nowe dzieła artysty, w tym te zrealizowane na miejscu, z przestrzeni Elektrowni, światła, dźwięku, zapachu, znaków, słów i idei. Próba ich interpretacji okazała się ciekawym wyzwaniem dla młodych zwiedzających.


Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP