Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Dyrekcja szkoły, Grono pedagogiczne, uczniowie i ks. kanonik Stanisław Traczyński spotkali się, aby - jak co roku - na nowo dziękować Bogu i wielbić Go za dar wcielenia Syna Bożego.
Uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich zaprezentowali nie tylko utwory literackie, piękne polskie kolędy i pastorałki, ale również przedstawili tradycje i zwyczaje związane z przeżywaniem Wigilii i świąt Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej. Wykonali utwory muzyczne - kolędy i piosenki w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.
Treści ukazane w przedstawieniu umocniły wiarę, więzi międzyludzkie, zintegrowały środowisko szkolne i zapewne pomogły wszystkim dobrze przygotować się do kolejnych świąt Bożego Narodzenia, które powinny być pełne Chrystusa, który ma się rodzić w naszych sercach i przemieniać życie człowieka.
Ważnym momentem w czasie spotkania było wręczenie przez p. Dyrektor Zofię Szymańską nagród za wysokie wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego. Wyróżnieni nauczyciele to: p. Agata Marszał, p. Mariola Urbaniak, p. Zofia Woźniak, p. Iwona Żmijewska.
Misterium zakończyło się w radosnej atmosferze przy śpiewie kolęd, dzieleniu się opłatkiem i składaniu sobie życzeń.
Nad całością przygotowań czuwali następujący nauczyciele: p. Magdalena Chmielewska, p. Dominika Łabęcka, p. Elżbieta Zamaria i p. Tomasz Zychla.
Po zakończeniu oficjalnej części młodzież wraz z wychowawcami i nauczycielami świętowała wigilie klasowe.

Elżbieta Zamaria


Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP