Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Celem ekspozycji jest przybliżenie zagadnienia śmierci, odchodzenia, obrządku pogrzebowego, rytuałów związanych ze śmiercią oraz postrzegania śmierci w kulturach europejskich i pozaeuropejskich. Zaprezentowane eksponaty związane były zarówno z archeologią, etnografią polską i pozaeuropejską, sztuką polską i historią. Wystawa przybliżyła zagadnienie śmierci jako integralnej i nieodzownej części życia każdego człowieka, pozwoliła oswoić w świadomości młodego widza nieuchronny proces przemijania i „odchodzenia”. Poprzez wielowątkowość i naznaczenie tła historycznego oraz obyczajów innych kultur, ekspozycja ma również charakter edukacyjny.

Magdalena Chmielewska

Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP