Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Kolejnym ważnym punktem obchodów było uroczyste wręczenie Stypendium Starosty dla uczniów wyróżniających się w nauce, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2015/2016 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,8 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do tego grona zaliczyć można 50 osób z klas II i III LO.
Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Patrona był ewangelizacyjny koncert „Błogosławieni miłosierni” – jeden z projektów przygotowanych w ramach warsztatów liturgiczno-muzycznych prowadzonych od dwóch lat w szkole przez siostrę Elżbietę Gajowiak. Siostra jest również pomysłodawczynią koncertu i autorką jego scenariusza. Koncert papieski został poszerzony o scenki biblijne, w których wystąpili uczniowie pracujący pod czujnym okiem p. Małgorzaty Banasik i p. Marty Płuciennik. Wśród występujących w koncercie byli także nauczyciele: p. Dominika Łabęcka p. Ewa Trochim, p. Włodzimierz Siwak, p. Dominik Szymczyk. Uzupełnieniem części muzycznej i teatralnej były autentyczne nagrania słów św. Jana Pawła II, kierowanych do wiernych głosem pełnym sił z 1979r. i tym wiele mówiącym o zmaganiu się z chorobą z 2002r.
Po zakończonym koncercie uczniowie świętowali wraz z nauczycielami, zajadając papieskie kremówki.

Marta Płuciennik

Galeria

Otwórz (koncert)

Otwórz (Ziemia Przysuska TV)

Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP