Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Na uroczystość zostali zaproszeni także nauczyciele emeryci. Prowadząca powitała wszystkich zebranych w sali gimnastycznej. Konferansjerzy odczytywali treści życzeń i zapowiadali piosenki, w wykonaniu naszej młodzieży. Na zakończenie prowadząca w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia satysfakcji z pracy oraz sukcesów dydaktyczno – wychowawczych, jak również wyraziła szacunek i wdzięczność za trud włożony w proces nauczania. Do życzeń dołączyła się również Rada Rodziców. Tegoroczna akademia miała charakter podniosły z lekkim zabarwieniem humorystycznym. Część artystyczna bardzo się wszystkim podobała, czego dowodem były głośne brawa i wyrazy uznania ze strony zaproszonych gości.

Anna Więckowska

Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP