Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     


Uczniowie klasy II przystąpili do egzaminu teoretycznego i praktycznego z kwalifikacji E-12 o nazwie „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych”. Zdali wszyscy uczniowie obecnej klasy III t. Dwóch uczniów uzyskało 100 % z części praktycznej. Byli to: Kacper Jasiński i Marcin Wójcik. Wyniki pozostałych oscylowały w granicach 90%. Natomiast uczniowie klasy III Technikum Informatycznego zdawali egzamin w części teoretycznej i praktycznej w ramach kwalifikacji E-13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”. Zdali wszyscy uczniowie obecnej klasy IV t, a sześciu z nich uzyskało najwyższy wynik z części praktycznej egzaminu. Były to następujące osoby: Adam Jackowski, Rafał Kozieł, Adam Niedziałek, Paweł Pająk, Michał Płóciennik, Daniel Szczęsny. Jeden z nich otrzymał 100% z obu części egzaminu. Jest nim Rafał Kozieł. Wyróżniające wyniki egzaminów zawodowych to dowód pracowitości uczniów oraz zaangażowania doskonalej kadry pedagogicznej.

Marta Płuciennik

Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP