Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

W czasie pierwszego spotkania (21.01.2016r.) pani Katarzyna Adamska – pracownik biblioteki – omówiła zasady korzystania z księgozbioru placówki. Następnie zaprezentowano uczniom źródła wiedzy przydatne w nauce języka polskiego oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. Pod okiem polonistki p. Marty Płuciennik oraz p. Katarzyny Adamskiej uczniowie samodzielnie wyszukiwali informacje dotyczące funkcjonowania określonych motywów w różnorodnych tekstach kultury. Do swojej dyspozycji mieli m. in. słowniki motywów literackich oraz albumy prezentujące dzieła plastyczne.

Natomiast w czasie kolejnego spotkania, które miało miejsce 28.04.2016r. uczniowie poznali zasady konstruowania opisu bibliograficznego. Zdobytą wiedzę wykorzystywali, wykonując ćwiczenia pod okiem bibliotekarza. Mieli także możliwość skorzystania z różnych rodzajów słowników dostępnych na co dzień w bibliotece, bez problemu poradzili sobie z wyjaśnieniem sformułowań zaczerpniętych ze slangu młodzieżowego, a także objaśnili pochodzenie wybranych form wyrazowych i znaczenie związków frazeologicznych. Zorganizowane zajęcia stanowiły ciekawy sposób zdobycia nowej wiedzy, ponieważ skutecznie angażowały aktywność uczniów.Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP