Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Przedstawicielką naszej szkoły była uczennica klasy II e Patrycja Seta, która zaprezentowała spektakl na podst. Pamiętnika narkomanki. Tekst przedstawienia został opracowany przez absolwentkę szkoły Edytę Sobótkę na podstawie książki Barbary Rosiek pod tym samym tytułem. Uczennica przekonująco zaprezentowała problemy emocjonalne odtwarzanej postaci, jej narastające poczucie osamotnienia oraz rodzącą się świadomość odpowiedzialności za własne życie, co możliwe było dzięki uznaniu budującej roli trudnych doświadczeń. Przedstawienie ukazuje jej drogę ku zwycięstwu nad nałogiem dzięki wsparciu rodziny, wyznaczaniu długoterminowych celów (podjecie decyzji o studiach) i budowaniu relacji z innymi.Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP