Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     

Uczestniczyło w nim 8 uczniów: Małgorzata Chylak, Katarzyna Fidos, Magdalena Gębczyńska, Mateusz Czyżykowski, Mateusz Kłak, Oliwer Papis, Dawid Woźnica, Szymon Woźnica, reprezentujący klasy I i II. Młodzież przedstawiła losy następujących żołnierzy:

  • Paweł Heczko ps. ,, Edek",
  • Romuald Rajs ps. ,, Bury",
  • Józef Franczak ps. ,,Lalek",
  • Stanisław Sojczyński ps. ,,Warszyc",
  • Witold Pilecki ps. ,,Witold", ,,Druh",
  • August Emil Fieldorf ps. ,, Nil",
  • Aleksander Młyński ps. ,,Drągal",
Wszyscy uczestnicy przeszli do drugiego etapu, który odbędzie się 19 kwietnia w Nowym Mieście.Powrót

Copyright 2006-2010 by ZSP